Share this content on Facebook!
06 May 2014

Çalışma İzni Başvurusunun Yapılacağı Merciler Yabancı Çalışma İzni Başvurular: Başvurular, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakanlığa yapılabilir. Yabancı Çalışma İzni Başvurusu ve İznin Verilmesi Yabancı Çalışma İzni Elektronik Ortam: Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kâğıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. Çalışma izinleri Bakanlıkça, kâğıt kullanılarak veya elektronik belge olarak verilir. Çalışma İzni uzatılması...